Audio - Ud 10. Frases básicas: Expresiones en clase

FRASES BÁSICAS: EXPRESIONES EN CLASE
(Duración: 23:47)
DIÁLOGO

Para escuchar:

 • Kitapları masaya bırakın.
 • Türkçe konuşunuz!
 • İngilizce konuşmayın lütfen.
 • Şimdi konuşalım.
 • Okuyun, lütfen.
 • Okumayın lütfen.
 • Teneffüs yapalım.
 • Dersinizi öğrendiniz mi?
 • Dersinizi çalıştınız mı?
 • Türkçede buna ne denir?
 • ‘Hello’ nasıl dersiniz?
 • Ders bitti.
Para aprender:

  • masa (mesa) -> ['. .]
  • masaya (a la mesa) -> ['. . .]
  • bırakmak (dejar, permitir) -> [. . '. ]
  • bırak (¡deja!) -> [. '. ]
  • bırakın (¡dejad!) -> [. '. .]
  Kitapları masaya bırakın. (Dejad vuestros libros sobre la mesa) -> [. . . . / '. . . / . . .]
  • Türk (turco) -> [.]
  • Türkçe (turco –idioma-) -> ['. . ]
  • konuşmak (hablar) -> [. . '.]
  • konuş (¡habla!) -> [. '.]
  • konuşunuz (¡hablad!) -> [. '. . .]
 • Türkçe konuşunuz. (¡Hablad en turco!) -> ['. . / . . .]
  • İngiltere (Inglaterra) -> [. . '. .]
  • İngiliz (inglés) -> [. . '. ]
  • İngilizce (inglés –idioma-) -> [. . '. .]
  • Konuşma! (¡no hables!) -> [. '. .]
  • konuşmayın (¡no habléis!) -> [. '. . .]
 • İgilizce konuşmayın lütfen. (No habléis en inglés, por favor.) -> [. . . . / . '. . . / . .]
  • Konuşalım (hablemos) -> [. . . '. ]
 • Şimdi konuşalım. (Hablemos ahora.) -> ['. . # . . . .]
  • okumak (leer) -> [. . '. ]
  • oku! (¡lee!) -> [. '. ]
  • okuyun (¡leed!) -> [. '. .]
 • Okuyun, lütfen. (Leed, por favor.) -> [. '. . | . .]
  • Okuma! (¡no leas!) -> [. '. . ]
  • Okumayın! (¡no leáis!) -> [. '. . . ]
 • Okumayın lütfen. (No leáis, por favor.) -> [. '. . . | . . ]
  • Teneffüs (descanso, pausa, respiración) -> [. . '. ]
  • yapmak (hacer) -> [. '. ]
  • yap! (!haz!) -> [.]
  • yapalım (hagamos) -> [. . '. ]
 • Teneffüs yapalım. (Hagamos una pausa.) -> [. . '. / . . .]
  • Dersiniz (vuestra lección) -> [. . '. ]
  • dersinizi (vuestra lección –acusativo-) -> [. . . '.]
  • öğrenmek (aprender) -> [. . '. ]
  • öğren! (¡aprende!) -> [. '. ]
  • öğrendiniz mi? (¿Aprendisteis/aprendió) -> [. . . '. / .]
 • Dersinizi öğrendiniz mi? (¿Aprendisteis vuestra lección?) -> [. . . . / . . . '. / .#]
  • çalışmak (trabajar, estudiar) -> [. . '. ]
  • çalış (¡trabaja!, ¡estudia!) -> [. '. ]
  • çalıştınız (trabajasteis, estudıasteis) -> [. . . '. ]
 • Dersinizi çalıştınız mı? (¿Estudiasteis vuestra lección?) -> [. . . . / . . . '. / .#]
  • Buna (a esto, para esto) -> [. '. ]
  • denir (se dice, se llama) -> [. '. ]
 • Türkçede buna ne denir? (¿Cómo se dice esto en turco?) -> [. . . / . . / '. / . ..#]
 • ‘Hello’ nasıl dersiniz? (¿Cómo se dice ‘‘hola’’?) -> [. . / '. . / . . . #]
  • bitmek (terminar, acabar) -> [. '. ]
  • bitti (se acabó) -> [. '. ]
 • Ders bitti. (La lección se acabó.) -> [. / . '.]

1. FRASES BÁSICAS
a)Sustituciones progresivas


ClavePatrón
İngilizce konuşmayın lütfen.[. . . . / . '. . . / . .]
Türkçe Türkçe konuşmayın lütfen.[. . / . '. . . / . .]
konuşunuzTürkçe konuşunuz lütfen.['. . / . . . . / . . ]
İngilizceİngilizce konuşunuz lütfen[. . '. . / . . . . / . .]
Konuşalımİngilizce konuşalım lütfen.[. . '. . / . . . . / . .]
TürkçeTürkçe konuşalım lütfen. ['. . / . . . . / . .]
KonuşmayınTürkçe konuşmayın lütfen.[. . / . '. . . / . . ]
İngilizceİngilizce konuşmayın lütfen. [. . . . / . '. . . / . .]


b) Repeticiones: El imperativo


O kitapları okuyun.['. / . . . . # . '. .]Leed esos libros
Şimdi siz okuyun.[. . / '. / . . .]¡Leed ahora!
Tekrar okuyun.[. '. / . . .]¡Leed otra vez!
On liralık benzin doldurun.[. / . . . / . '. / . . .]Llenad con diez liras de gasolina
On liralık benzin alın.[. / . . . / . '. / . .]Comprad diez liras de gasolina
Kitapları burada bırakın.[. . . . / '. . . / . . .]Dejad vuestros libros aquí
Kitapları bulunuz.[. . . . / '. . . ]Busquen los libros (por favor)
Kitapları oradan alınız.[. . . ./ '. . . / . . .]Compren los libros allá (por favor)
Doğru tercüme ediniz.[. '. / . . . / . . .](Por favor) taduzcan correctamente.
Tekrar tercüme ediniz.['. . / . . . / . . .](Por favor) traduzcan otra vez.
Şimdi derse başlayın.[. . / . '. / . . .]¡Iniciad la lección ahora!
O tarafa gidiniz.['. / . . . / . . .] (Por favor) Id por este lado.
Beş dakika teneffüs yapınız.['. / . . . / . . . / . . . ](Por favor) Hagan una pausa de cinco minutos.
Rahat ediniz.[. '. / . . . ]Pónganse cómodos.
Bir kalem veriniz.[. / . '. / . . .](Por favor) Dénme un lápiz.
Bu kitapları tercüme ediniz.[. / . . . . / . . '. / . . .](Por favor) Hagan una traducción de estos libros.
Derse geliniz.[. '. / . . .]Vengan a la lección.
Sağa dönünüz.[. '. / . . . ]Giren a la derecha.
Sol tarafa gidiniz.['. / . . . / . . .]Vengan por la izquierda.
Türkçe konuşunuz.['. . / . . . . ]Hablen en turco.


c) Repeticiones: La negación del imperativo


Tercüme etmeyiniz.[. . . / '. . . . ]
Kitapları burada bırakmayınız.[. . . . / . . . / . '. . . . ]
Şimdi gelmeyiniz.[. . / '. . . .]
Derse başlamayınız.[. . / . '. . . .]
Kitapları kapamayınız.[. . . . / . '. . . .]
Kitapları açmayınız.[. . . . / '. . . .]
O tarafa gitmeyiniz..[. / . . . / '. . . . ]
Benzin almayınız.[. . / '. . . . ]
Kitapları masaya bırakmayınız.[. . . . / . . . / . '. . . .]
Çok doldurmayınız.[. / . '. . . . ]
Ona yolu tarif etmeyiniz.[. . / . . / . . / '. . . .]
Oraya gitmeyiniz.[. . . / '. . . .]
O kitapları okumayınız.[. / . . . . / . '. . . .]
‘Hello’ demeyiniz, ‘merhaba’ deyiniz.[. . / '. . . . # '. . . / . . .]
Kalem vermeyiniz, kitap veriniz.[. . / '. . . . # . '. / . . . ]
Okumayınız, konuşunuz.[. '. . . . # . . '. . ]
İngilizce konuşmayınız.[. . . . / . '. . . .]


2. EJERCICIOS GRAMATICALES USANDO EL PARTICIPIO PRESENTE –iyor

Nota: El sufijo –iyor lleva el acento en la primera sílaba. Si lo precede el sufıjo de negación –ma, el acento cae en la sílaba anterior a dicho sufijo. Se puede acentuar en -yor SOLAMENTE si lo sigue el sufijo interrogativo –mi. No obstante, la tercera persona plural lleva el acento en –lar antes de –mi.

Ejemplos:

Gidiyorum [. '. . .]
Gitmiyorum ['. . . .]
Gidiyor musun? [. . '. / . .|]
Gidiyorlar mı? [. . . '. / .|]

Algunos turco-hablantes sostienen que acentuar la /i/ antes de –mi corresponde a una pregunta de hecho, mientras que tildar /yor/ antes de –mi demuestra sorpresa.

Los verbos compuestos que usan etmek llevan el acento en la prımera palabra:

Teşekkür ediyor [. . '. / . . .]
Tarif ediyor [. '. / . . .]
Tercüme ediyor [. . '. / . . .]
Tekrar ediyor [. '. / . . .]

Pinchar aquí para ver la gramática


a) –iyor sin sufijo personal (él/ella/eso es aquel que [está ....-endo])

On beş liralık benzin yetiyor.['. / . / . . . / . . / . . .]
Çok memnun oluyor.['. / . . / . . .]
On dakika sürüyor.['. / . . . / . . .]
Oradan geliyor.['. . . / . . .]
Kitapları burada bırakiyor.[. . . . / '. . . / . . . .]
Bu akşam dönüyor.['. / . . / . . .]
Çok iyi tercüme ediyor.['. / . . / . . . / . . .]
Çok iyi Türkçe konuşuyor.['. / . . / . . / . . . .]
Derse başlıyor.[. '. / . . .]
Benzin alıyor.[. '. / . . .]


b) –iyor + -lar (ellos/ellas/esos son aquellos que [están ....-endo])

Çok memnun oluyorlar.['. / . . / . . . .]
Kitapları burada bırakıyorlar.[. . . . / '. . . / . . . . .]
Bu akşam dönüyorlar.['. / . . / . . . . ]
Çok iyi tercüme ediyorlar.['. / . . / . . . / . . . .]
İyi Türkçe konuşuyorlar.[. . / . . / . '. . . .]
On dakika teneffüs yapıyorlar.['. / . . . / . . . / . . . .]
Bu akşam gidiyorlar.['. / . . / . . . .]
Bugün geliyorlar.['. . / . . . .]


c) –iyor + -(y)im (yo soy aquel que [está ....-endo])

Ben de gidiyorum.['. / . / . . . .]
Ders alıyorum.['. / . . . . ]
Şimdı oradan geliyorum.['. . / . . . / . . . .]
Derse başlıyorum.[. '. / . . . .]
Kitapları alıyorum.[. . . '. / . . . ]
Tercüme ediyorum.[. . '. / . . . .]
Kitapları burada bırakıyorum.[. . . . / '. . . / . . . . .]
Türkçe konuşuyorum.['. . / . . . . .]
Şimdi geliyorum.['. . / . . . .]
Kitap okuyorum.[. '. / . . . .]


d) –iyor + -sin (tú eres aquel que [está ....-endo])

Çok iyi okuyorsun.['. / . / . . . .]
Çok iyi Türkçe konuşuyorsun.['. / . . / . . / . . . . .]
İyi tarif ediyorsun.[. '. / . . / . . . .]
İyi tercüme ediyorsun.[. '. / . . . / . . . .]
Doğru gidiyorsun, otel sağ tarafta.[. '. / . . . . # . . / '. / . . .]
Sağa dönüyorsun, lokanta sol tarata.[. '. / . . . . # . . . / '. / . . .]
Bugün derse başlıyorsun.[. . / . '. / . . . .]
Bu akşam gidiyorsun.['. / . . / . . . .]


e) –iyor + -(y)iz (nosotros somos aquellos que [están ....-endo])

Şimdi derse başlıyoruz.[. . / . '. / . . . .]
İngilizce konuşuyoruz.[. . '. . / . . . . .]
Bu akşam dönüyoruz.['. / . . / . . . .]
Oradan geliyoruz.['. . . / . . . .]
Bugün gidiyoruz.['. . / . . . .]
Çok memnun oluyoruz.['. / . . / . . . .]
Her gün görüşüyoruz.['. / . / . . . . .]
Biz kitapları burada bırakıyoruz.[. / . . . . | '. . . / . . . . .]
On beş dakika teneffüs yapıyoruz.['. / . / . . . / . . '. / . . . .]
Kitapları kapıyoruz.[. . . . / . '. . .]


f) –iyor + -siniz (vosotros sóis aquellos que [están ....-endo]) o (usted es aquel que [está ....-endo])

Çok iyi konuşuyorsunuz.['. / . . / . . . . . .]
İyi okuyorsunuz.[. '. / . . . . .]
İyi tercüme ediyorsunuz.[. '. / . . . / . . . . .]
Şimdi derse başlıyorsunuz.[. . / . '. / . . . . .]
İyi tarif ediyorsunuz.[. '. / . . / . . . . .]
On dakika teneffüs yapıyorsunuz.['. / . . . / . . . / . . . . .]
Yarın gidiyorsunuz..['. . / . . . . .]
Kitapları burada bırakıyorsunuz.[. . . . / '. . . / . . . . .]


g) –iyor + -mi? (¿Es él/ella/eso aquel que [está ....-endo]?)

On beş liralık benzin yetiyor mu?['. / . / . . . / . . / . . '. / .|]
Ali bey bu akşam geliyor mu?[. . / . / . / . . / . . '. / .|]
Ali bey İngilizce konuşuyor mu?[. . / . / . . . . / . . . '. / .|]
İyi tercüme ediyor mu?[. . / . . . / . . '. / .|]
İyi Türkçe konuşuyor mu?[. . / . . / . . . '. / .|]
On dakika sürüyor mu?[. / . . . / . . '. / .|]


h) –iyor + -lar + -mi? (¿Son ellos/ellas/esos aquellos que [están ....-endo]?)

Türkçe konuşuyorlar mı?[. . / . . . . '. / .|]
Bu akşam dönüyorlar mı?['. / . . / . . . '. / .|]
İyi tercüme ediyorlar mı? [. . / . . . / . '. . . / .|]
Bugün geliyorlar mı?[. . / . . . '. / .|]
Memnun oluyorlar mı?[. . / . . . '. / .|]


i) –iyor + -mi + -(y)im (¿Soy yo aquel que [está ....-endo]?)

Ben de gidiyor muyum?[. / . / . . '. / . .|]
İyi Türkçe konuşuyor muyum?[. . / . . / . . . '. / . .|]
İyi okuyor muyum?[. . / . . '. / . .|]
Doğru tarif ediyor muyum?[. . / . . / . . '. / . .|]
Doğru tercüme ediyor muyum?[. . / . . . / . . '. / . .|]
Ben de geliyor muyum?[. / . / . . '. / . .|]


j) –iyor + -mi + -sin (¿Eres tú aquel que [está ....-endo]?)

İyi konuşuyor musun?[. . / . . . '. / . .|]
Türkçe konuşuyor musun?[. . / . . . '. / . .|]
İngilizce konuşuyor musun?[. . . . / . . . '. / . .|]
Yarın gidiyor musun?[. . / . . '. / . . |]
İyi tercüme ediyor musun?[. . / . . . / . . '. / . .|]
Bu akşam geliyor musun?[. / . . / . . '. / . .|]
Derse başlıyor musun?[. . / . . '. / . .|]
Ders alıyor musun?[. / . . '. / . .|]
Kitap okuyor musun?[. . / . . '. / . .|]


k) –iyor + -mi + -(y)iz (¿Somos nosotros aquellos que [están ....-endo]?)

Derse başlıyor muyuz?[. . /. . '. / . . |]
İyi konuşuyor muyuz?[. . / . . . '. / . .|]
Doğru tercüme ediyor muyuz?[. . / . . . / . . '. / . . |]
Doğru okuyor muyuz?[. . / . . '. / . . |]
Bu akşam gidiyor muyuz?[. / . . / . . '. / . .|]
Bu akşam geliyor muyuz?[. / . . / . . '. / . .|]


l) –iyor + -mi + -siniz (¿Sóis vosotros aquellos que [están ....-endo]?) o (¿Es usted aquel que [está ....-endo]?)

İngilizce konuşuyor musunuz?[. . . . / . . . '. / . . .|]
Türkçe konuşuyor musunuz?[. . / . . . '. / . . .|]
İyi okuyor musunuz?[. . / . . '. / . . .|]
Bu akşam gidiyor musunuz?[. / . . / . . '. / . . .|]
Yarın geliyor musunuz?[. . / . . '. / . . .|]
Ders alıyor musunuz?[. / . . '. / . . .|]
Derse başlıyor musunuz?[. . / . . '. / . . .|]
Kitapları burada bırakıyor musunuz?[. . . . / . . . / . . . '. / . . .|]


m) –ma + –iyor (él/ella/eso es aquel que no [está ....-endo])

On beş liralık benzin yetmiyor.[. / . / . . . / . . / '. . .]
Ahmet bey memnun olmuyor[. . / . / . . / '. . .]
Kitapları burada bırakmıyor.[. . . . / . . . / . '. . .]
Bu akşam dönmüyor.[. / . . / '. . .]
İyi tercüme etmiyor.[. . / . . . / '. . . ]
Ahmet bey iyi İngilizce konuşmuyor.[. . / . / . . / . . . . / . '. . .]
Bugün gelmiyor.[. . / '. . .]
Bu akşam gitmiyor.[. / . . / '. . . ]


n) –ma + –iyor + -lar (ellos/ellas/esos son aquellos que no [están ....-endo])

Bu akşam dönmüyorlar.[. / . . / '. . . .]
İyi tercüme etmiyorlar.[. . / . . . / '. . . .]
İyi Türkçe konuşmuyorlar.[. . / . . / . '. . . .]
Derse başlamıyorlar.[. . / . '. . . .]
Bu akşam gitmiyorlar.[. / . . / '. . . . ]
Bugün gelmiyorlar.[. . / '. . . .]


o) –ma + –iyor + -(y)im (yo soy aquel que no [está ....-endo])

İyi Türkçe okumuyorum.[. . / . . / . '. . . .]
İyi tercüme etmiyorum.[. . / . . . / '. . . .]
Bugün derse gitmiyorum.[. . / . . / '. . . .]
Bu akşam gitmiyorum.[. / . . / '. . . .]
Bugün gelmiyorum.[. . / '. . . .]
‘Konuşunuz’ demiyorum, ‘okuyunuz’ diyorum.[. . . . / '. . . . # '. . . / . . .]
Kitapları burada bırakmıyorum.[. . . . / . . . / . '. . . .]
Oradan benzin almıyorum.[. . . / . . / '. . . . ]
Memnun olmuyorum.[. . / '. . . .]


p) –ma + –iyor + -sin (tú eres aquel que no [está ....-endo])

İyi okumuyorsun.[. . / . '. . . . ]
İyi tarif etmiyorsun.[. . / . . / '. . . .]
Çok iyi tercüme etmiyorsun.[. / . . / . . . / '. . . .]
O tarafa gitmiyorsun.[. / . . . / '. . . .]
Sağa dönmüyorsun, sola dönüyorsun.[. . / '. . . . # . '. / . . . .]
Sen gelmiyorsun.[. / '. . . .]
Kitapları kapamıyorsun.[. . . . / . '. . . .]


q) –ma + –iyor + -(y)iz (nosotros somos aquellos que no [están ....-endo])

Derse şimdi başlamıyoruz.[. . / . . / . '. . . .]
Biz İngilizce konuşmuyoruz.[. / . . . . / . '. . . . ]
Bu akşam dönmüyoruz.[. / . . / '. . . .]
Yarın gitmiyoruz.[. . / '. . . .]
Kitapları burada bırakmıyoruz.[. . . . / . . . / . '. . . .]
Her gün gitmiyoruz.[. / . / '. . . .]
Kitapları kapamıyoruz.[. . . . / . '. . . .]
Oradan gelmiyoruz.[. . . / '. . . .]


r) –ma + –iyor + -siniz (vosotros sóis aquellos que no [están ....-endo]) o (usted es aquel que no [está ....-endo])

İyi tarif etmiyorsunuz.[. . / . . / '. . . . .]
Doğru tercüme etmiyorsunuz.[. . / . . . / '. . . . .]
Derse bugün başlamıyorsunuz.[. . / . . / . '. . . . .]
Kitapları burada bırakmıyorsunuz.[. . . . / . . . / . '. . . .]
Doğru okumuyorsunuz.[. . / . '. . . . .]
Sağa dönmüyorsunuz.[. . / '. . . . .]
O tarafa gitmiyorsunuz.[. / . . . / '. . . . .]


s) SUSTITUCIÓN MÚLTIPLE

(Bız)Benzin alıyor...mu....?
(Sen)Oradan geliyor....
(Ben)Kitapları burada bırakiyor.....
(O)Çok memnun oluyor........
(Siz)Derse başlıyor....
(Onlar)Türkçe konuşuyor...
Ali beyİyi okuyor....
AhmetBu akşam dönüyor....

Doğru tercüme ediyor....

Bu akşam gidiyor....

İngilizce konuşmuyor....

Bugün gelmiyor....

İyi tarif etmiyor....


3. REPASO DE "BİR"


Bu İngilizce bir kitap. [. / . . '. . / . / . .]
Türkçe bir kitap okuyorum. ['. . / . / . . / . . . .]
O iyi bir kitap.[. / . '. / . / . .]
Uzak bir lokantaya gidiyoruz.[. '. / . / . . . / . . . .]
İyi bir gün.[. '. / . / .]
Ankara Palas pahalı bir otel.[. . . / . . / . . '. / . / . .]
O pahalı bir kitap.[. / . . '. / . / . .]
İyi bir ders.[. '. / . / .]


4. EJERCICIO NARRATIVO


Şimdi Ahmet bey benzin alıyor. Benzinci buradan on dakika uzakta.
['. . # . . / . / . '. / . . .] [. . . / . . . / '. / . . . / . . .]
Ahmet bey on beş liralık benzin alıyor. Ahmet bey umumiyetle oradan benzin alıyor.
[. . / . / '. / . / . . . / . . / . . .] [. . / . / . . . . . / '. . . / . . / . . .]
Benzinci benzin dolduruyor. Ahmet bey on beş lira veriyor.
[. . . / . '. / . . . .] [. . / . / '. / . / . . / . . .]
Benzinci teşekkür ediyor, Ahmet bey ‘Allaha ısmarladık’ diyor, gidiyor.
[. . . / . . '. / . . . # . . / . / . . . / . . . . / '. . # . '. .]

Sustituir "Ahmet bey" con:

 • Ben
 • Siz
 • Onlar
 • Biz

0 comentarios:

¿Has visto algún error en la página?
Ya sea tipográfico, ortográfico, alguna burrada en turco o español, fotos inexistentes, enlaces que no funcionan...

Si es así haznoslo saber en este foro creado en Facebook o manda un email a:


No olvides añadir el link al que haces referencia. Cualquier ayuda o queja (respetuosa) será siempre bienvenida.

ÇOK TEŞEKKÜRLER!!!
 

Administradores

Contacta:

Suscríbete vía email

Escribe tu dirección de email:

Enlaza el curso a tu blog

  Curso de turco / Türkçe kursu Copyright © 2009 Community is Designed by Bie

  Ir Arriba